Příjem materiálu

1. čistá výkopová zemina a kamení

(katalog. č. 170504)400,- Kč/m3
2. tříděný stav. a demoliční odpad

- beton

(katalog. č. 170101) v kusovitosti do 50 cm300,- Kč/m3

- železobeton

(katalog. č. 170101) v kusovitosti do 50 cm335,- Kč/m3

- železobeton (panely apod.)

(katalog. č. 170101) v kusovitosti nad 50 cm450,- Kč/m3

- cihly, pálené cihlářské výrobky

(katalog. č. 170102)300,- Kč/m3

- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
  tašek a ker. výrobků

(katalog. č. 170107)300,- Kč/m3
3. asfalt bez dehtu

(katalog. č. 170302) v kusovitosti do 50 cm450,- Kč/m3
4. suť netříděná

(katolog. č. 170904)900,- Kč/m3

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., je povinnost u položek 1-4 dodávat atesty o nezávadnosti materiálu.

Neupravené směsné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky katalogového čísla 170903, kategorie A (nebezpečný odpad) a MATERIÁLY VÝŠE NEUVEDENÉ NEBUDOU VPUŠTĚNY NA DEPONII !!!

U materiálů o velikosti nad 50 cm nutno počítat s navýšením ceny:

příplatek za kusovitost nad 0,5 m150,- Kč/m3
příplatek za kusovitost nad 1,0 m300,- Kč/m3

Ceník je platný pouze pro ostatní odpad kategorie "O" odstraňovaný dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Platnost ceníku od 01.01.2010.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.
Při odběru většího objemu poskytujeme množstevní slevy.